poniedziałek, 19 grudnia 2016

Tolkienowie z ulicy Szerokiej w Gdańsku (XVII–XVIII w.)
Tolkiens from Broad Street, Danzig (17th–18th c.)Gedanopedia dużo pisze o kuśnierzach gdańskich z Kwartału ulicy Szerokiej, o ich uczestnictwie w straży obywatelskiej Kwartału Szerokiego, o patronacie kuśnierzy nad kulturą, nad życiem teatralnym w Gdańsku w XVIII w.! Tolkienowie mieszkali najpewniej przy Szerokiej, a jeden z nich, Michael Tolkien był wybitnym przedstawicielem tego cechu jako najstarszy kuśnierz w mieście. Wiecie co to oznacza? Oznacza to, że jak lepiej poszukać, znajdziemy jeszcze dużo, dużo więcej informacji o tej rodzinie w Gdańsku. A mnie udało się pod Królewcem znaleźć akt urodzenia Michaela Tolkiena, syna bogatego chłopa Crispina, który urodził się w XVI w – czy to ta sama rodzina?... Zaś Reinhold Tolkien garbarz z Lubeki w 1699, związany z podobnym rzemiosłem, co Michael Tolkien, kuśnierz z Gdańska mógł być bratem lub innym krewnym Michaela. 

Gedanopedia writes a lot about Danzig (Gdansk) furriers of the Quarter of Broad Street (German Breitengaße, Polish Ulica Szeroka), about their participation in militia of Broad Quarter, about furriers' patronage of the arts, of the theatrical life in Gdansk in the eighteenth century! Tolkiens lived probably at Broad Street, and one of them, Michael Tolkien was an outstanding representative of furriers guild as the oldest furrier in the city (1765). You know what that means? This means that there is still much much more to find in the archives. And I managed to find the Konigsberg birth certificate of a Michael Tolkien, the son of a rich peasant Crispin, who was born in the sixteenth century - is it the same family or not?
______________________________

Czytaj więcej: / Read more:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza