piątek, 16 grudnia 2016

Nazwisko Tolkien w dokumentach z Prus
The Tolkien surname in Prussian documents


Chcę Wam dziś pokazać, jak wygląda nazwisko Tolkien w księgach luterańskich parafii Schönwalde k. Królewca. Tu mamy kobietę, która nazywa się Dorothea Tolckien* i która 21 listopada 1763 wychodzi za mąż za kawalera o imieniu Christoph Kamintzcky z Molsehnen w tej samej parafii.

Przypuszczam, że Tolkienowie w okolice Królewca przybyli z Tołkin (nazywanych w XV w. Tolkyn i Tolkynen), a stamtąd niektórzy Tolkienowie migrowali do Gdańska i potem do Londynu.
__________
* W księgach tej parafii nazwisko to występuje wśród grupy krewnych i powinowatych jako: Tolkien, Tolckien, Tolckin, Tolckyn, Tolkin, Tolkühn, Tollckien, Tollckiehn.

In English:

Today I want to show you how the Tolkien family name looks like in the Lutheran parish books from Schönwalde near Königsberg in East Prussia. Here we have a young woman Dorothea Tolckien** who on November 21, 1763 is married to Christoph Kamintzcky from Molsehnen in the same parish.

I suppose that the Tolkiens came to the region of Königsberg from Tołkiny (German Tolksdorf and in 15th c. Tolkyn and Tolkynen) and from there they migrated to Gdańsk (German Danzig) and then to London.
__________
** In the books of this parish the Tolkien family name occurs as: Tolkien, Tolckien, Tolckin, Tolckyn, Tolkin, Tolkühn, Tollckien, Tollckiehn.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza