czwartek, 8 stycznia 2015

Smok Babelski

»A zatem Bóg staje się człowiekiem i przyjmuje ludzką naturę we wszystkim oprócz grzechu, który zresztą był tej naturze obcy. W ten sposób podsunął ciało jako przynętę dla nienasyconego smoka gotowego je pochłonąć. Ono to okazało się dlań trucizną zdolną zniszczyć go zupełnie mocą ukrytego tam Bóstwa. Dla natury ludzkiej natomiast to samo ciało stało się lekarstwem, doprowadzając ją mocą mieszkającego w niej Bóstwa do pierwotnej łaski. Jak bowiem człowiek osłabił ludzką naturę, spożywając truciznę z drzewa poznania, tak też szatan, usiłując zniszczyć ciało Pańskie, został unicestwiony mocą mieszkającego w tym właśnie ciele Bóstwa.«
św. Maksym Wyznawca

No to już wiemy, skąd nasi kronikarze wzięli opowieść o Smoku Wawelskim, który dał się nabrać i zginął próbując zeżreć pewnego szczególnego Baranka! Warto też wiedzieć, że nazwa Wawel to najprawdopodobniej po prostu biblijny Babel, czyli Babilon.


W języku staro-cerkiewno-słowiańskim Babilon to Вавилонъ [Wawiłon]. Św. Maksym Wyznawca pisze o Chrystusie jako Baranku, który pokonał Szatana, czyli Smoka. Ciekawe, że sama legenda o Smoku Wawelskim jest bardzo podobna do biblijnej opowieści o smoku babilońskim (w tym wypadku babiloński > babelski > wawelski?). Oto ona (Księga Daniela 14,23-29; w Biblii Tysiąclecia zamiast smoka jest wąż):
»Był w Babilonie wielki smok, któremu oddawano cześć. Powiedział król do Daniela: Czy i o nim powiesz, że jest zrobiony z brązu? Popatrz, przecież on i je, i pije. Nie możesz powiedzieć, że to nie jest bóg żyjący. Zechciej mu więc oddać cześć. Daniel odpowiedział: Ja czczę tylko Pana, Boga mojego. Tylko On jest Bogiem żyjącym. Jeśli mi pozwolisz, królu, zabiję tego smoka nie posługując się ani mieczem, ani nawet zwykłą pałką. I zgodził się król. Wziął tedy Daniel smoły, łoju, włosia, kazał wszystko ugotować, zrobił z tego placki, które wrzucił w paszczę smoka. Smok połknąwszy wszystko rozpękł się na dwoje. A Daniel powiedział: Oto zobaczcie teraz, komu cześć oddajecie! Kiedy Babilończycy dowiedzieli się o tym, rozgniewali się bardzo i buntując się przeciwko królowi, mówili: Nasz król stał się Żydem, bo kazał zburzyć posąg Bela i zabić smoka, wytracił również wszystkich kapłanów.«
Wiślański ośrodek kultowy na wzgórzu nad Wisłą musiał być naprawdę niezłym pogańskim Babilonem! 

1 komentarz: