czwartek, 15 stycznia 2015

List z Taizé

»Ubóstwo nie dotyczy tylko warunków materialnych. Może być ono brakiem przyjaźni, sensu życia, dostępu do takich bogactw jak poezja, muzyka, sztuka, do tego wszystkiego, co nam odsłania piękno stworzenia.«

Brat Alois (Taizé)

Wydrukowałem sobie wczoraj List z Taizé na lata 2012-15 i poczułem się jak 20 lat temu, gdy lektura tych listów układała moje postrzeganie świata. Wspaniały tekst, który zawieszam sobie nad biurkiem. Jest tam wszystko, co dla mnie ważne. Polecam! List znajdziecie TUTAJ.
»Świadomi niebezpieczeństw i cierpień, jakie ciążą nad planetą i jej mieszkańcami, nie chcemy ulegać lękowi i rezygnacji.«

»Żaden człowiek, żadna społeczność, nie mogą żyć bez zaufania.
Zawiedzione zaufanie pozostawia głębokie rany.
Zaufanie nie jest ślepą naiwnością. To nie gładkie słowo, zaufanie jest efektem wyboru, owocem walki wewnętrznej. Codziennie stajemy przed wyzwaniem, by znowu wyruszyć w drogę prowadzącą od niepokoju do zaufania.«

»Pokój na świecie zaczyna się w sercach.«

»[Wiara] nie jest w pierwszym rzędzie opowiedzeniem się za jakimiś prawdami, ale więzią z Bogiem.«

»Nie zniewala ani nie tłumi rozwoju osobowego, przeciwnie, wiara w Boga przywraca wolność: wolność od niepokoju, wolność życia w służbie tym, których Bóg nam powierza.«

»Im większe zaufanie do Boga, tym bardziej serce poszerza się na wszystko, co ludzkie wszędzie na świecie, na wszystkich kontynentach.«

»Co jest specyfiką wiary chrześcijańskiej? Jezus i żywa więź z Nim.«

»Wszyscy jesteśmy pielgrzymami, poszukiwaczami prawdy.«

»Wiara w Chrystusa nie oznacza posiadanie prawdy, ale zgodę na to, by zawładnął nami On, który jest prawdą, i podążanie do pełni Jego objawienia.«

»Kiedy w modlitwie wpatrujemy się w Jego światło, stopniowo staje się ono naszym wewnętrznym światłem. Tajemnica Chrystusa staje się tajemnicą naszego życia.«

»Modlitwa prowadzi nas jednocześnie do Boga i do świata.«

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza