piątek, 3 sierpnia 2018

Hintergaße No. 120
Klucz do zagadki?

Hintergasse ok. 1870 (w głębi Hundegasse), Foto Polska
Nie umiem wyjaśnić dlaczego przez długi czas dom przy Hintergaße nr 120, gdzie w chwili śmierci mieszkał antykwariusz i jednocześnie urzędnik ds. oświetlenia ulicznego na Dolnym Mieście, utożsamiałem z domem przy Klein Schirrmachergaße nr 1967 (gdzie Tolkien mieszkał jako urzędnik dowodnie w 1816). Dziś  już wiem, że to dwa różne domy. Niestety żaden z nich już nie istnieje.

Christian Tolkien (przez urzędników pruskich podpisywany jako Tollkühn)
mieszkał w chwili śmierci przy Hintergaße nr 120

Dom nr 120 przy Hintergaße (zwanej dziś Za Murami) miał funkcje urzędowe, np. w 1835 było tam  "Bureau des Unterzeichneten" ('Biuro oficjalnych sygnatur'?), w 1838 r. mieszkał w nim Oeconomie-Commissarius Zernecke, a w 1854 znajdowała się w nim centrala Kościoła Staroluterańskiego (związanego genetycznie z XVIII-wiecznym pietyzmem). Łączył się też z urzędami "ogniowymi", bo na przykład w 1812 mieszkał w nim "Comm-Rath" Johann Eggert, który wśród innych spraw organizował pokazy ogni sztucznych (informacja w Preussischen Danziger Anzeigen nr 86, październik 1812, str. 983, gdy organizowany jest pokaz pt. "Bombardowanie Gdańska"; ogłoszenia Eggerta znajduję też w czasopismach z lat 80. XVIII w.). W 1816 przy Hintergaße mieszkali między innymi: reprezentant biura obsługi zadłużenia, Kitskats (nr 121), Kaznodzieja Brygady, Wendland (nr 126), znajdowała się tam też kasa akcyzowa (nr 101). Mamy zatem do czynienia ze swoistą uliczką urzędową, przy której znajdowały się też mieszkania urzędników.

Hintergaße No. 120 (później 13) czyli dzisiejsza ul. Za Murami
Pisałem już o przedziwnych związkach artylerii i kuśnierzy – tutaj mamy jeszcze jeden przyczynek do tej historii: dom przy Hintergaße nr 120, który jest jednocześnie urzędem "ogniowym" oraz mieszkaniem Christiana Tolkiena, znamienitego syna mistrza kuśnierskiego, Michaela Tolkiena.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza