niedziela, 21 października 2018

Globuhnen of the Tolkiens in Prussia
Tolkienowskie Globuhnen w Prusach

A villege of Globuhnen in Prussia exists no more today. The house of the ancestors of J. R. R. Tolkien was wiped away by the brutal history of the twentieth century. There are no Germans or German-speaking Prussians in the Kaliningrad District. But there are sensitive Russians who take care of the historical memory of Prussia. One of such people is my friend, Nikolai Kozhanov. He prepared this series of photos from the place where before the Second World War there was a village, where until today, among the grasses, an outline of the Old Prussian fortress can be seen. Perhaps next year we will go to the former Natangia with the next Tolkien Expedition?

Nie ma już dziś wsi chełmińskiej Globuhnen (być może Polska Komisja nazewnicza nazwałaby ją po Głabunami). Dom przodków J. R. R. Tolkiena starła z powierzchni ziemi brutalna historia XX wieku. W Okręgu Kaliningradzkim nie ma już ani Niemców, ani niemieckojęzycznych Prusów. Ale są wrażliwi Rosjanie, którzy dbają o pamięć historyczną Prus. Jednym z takich ludzi jest mój kolega, Nikołaj Kożanow. Przygotował on tę serię zdjęć z miejsca, gdzie jeszcze przed II wojną światową istniała wieś, gdzie do dziś wśród traw widać zarys dawnego staropruskiego grodku. Może za rok udamy się do dawnej Natangii z kolejną Wyprawą Tolkienowską?

Hünenschloß ("Zamek Hunów/Olbrzymów") poprzedzał istnienie Głabun, wsi TolkienówRekonstrukcja dawnego pruskiego gródku i jego dzisiejszy wygląd
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza