czwartek, 18 sierpnia 2016

Zanim uderzysz w katolika


Czy wszelcy współcześni chrześcijańscy odszczepieńcy (ze Świadkami Jehowy i zielonoświątkowcami na czele), a także neopoganie i inni postchrześcijańscy wyznawcy i ideologowie pamiętają, że zarówno Pismo Święte (którym jakże często chcą oglądać po głowie katolików i prawosławnych), jak i przeróżne Eddy i inne zapisy z przeszłości przekazane im zostały przez niezliczone rzesze anonimowych kościelnych kopistów w niezliczonych katolickich (bo jeszcze sprzed oddzielenia się prawosławia) klasztorach na Wschodzie i Zachodzie?

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza