wtorek, 26 stycznia 2016

3/2016
Geografia antyczna, zebrał M. S. Bodnarski

Książkę wydano ponad 60 lat temu w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Jest to zbiór antycznych opisów geograficznych od Homera (VIII/VII w. przed Chr.) do Awienusa (IV w. po Chr.). Zbiór zebrany przez rosyjskiego uczonego Bodnarskiego, który w czasach zaboru rosyjskiego urodził się koło Chełma Lubelskiego, ale w 1906 przeniósł się do Moskwy. Książka jest niezwykle ciekawa i stanowi dla mnie nieustające źródło inspiracji, a także zachwytu nad spostrzegawczością i sposobem myślenia ludzi przed tysiącami lat... Jest ten sposób myślenia niekiedy bardzo współczesny (tutaj niezwykłe są szczególnie listy Pliniusza Młodszego o wybuchu Wezuwiusza i o śmierci Pliniusza Starszego). W książce mamy fragmenty dzieł różnych pisarzy i geografów. Jeżeli dzieła są bardzo obszerne, to wybrano najciekawsze fragmenty. Można zauważyć, że Bodnarski chętnie wybierał te części dzieł, które dotyczą Europy Środkowej i Wschodniej. Co mi się najciekawiej czytało? Na pewno Herodota i Hipokratesa oraz ich opisy kraju Scytów (być może gdzieś tam pod mianem Scytów Oraczy kryje się opis Prasłowian?), szczegółową marszrutę Greków z czasów Cyrusa Wielkiego pióra Ksenofonta, rozważania o fizyce Ziemi pióra Arystotelesa, fragmenty Pamiętników o wojnie galickiej Juliusza Cezara ze szczegółowym opisem Brytanii, wspaniałą Germanię Juliusza Tacyta, wspomniane listy Pliniusza Młodszego, a także geografię Europy Środkowej Klaudiusza Ptolemeusza.

Fragment mapy znanej jako Tabula Peutingeriana
Są też świetne reprodukcje map z czasów antyku - na mapach widać, jak wzrastała wiedza naszych przodków na temat kształtu i rozmiarów świata. 

Książkę złapałem w swoje ręce na fali zainteresowania wiedzą starożytnych w Epoce Osiowej. Jak może pamiętacie, czytałem niedawno Gore Vidala Stworzenie świata, gdzie przez znany w tamtym czasie świat wędruje główny bohater, Cyrus Spitama.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza