niedziela, 31 grudnia 2017

Wszyscy kuśnierze gdańscy z czasów gdańskich Tolkienów (1714–1791)

Oto lista wszystkich znalezionych przeze mnie kuśnierzy gdańskich. Zobaczcie, że osoby podkreślone, to kuśnierze, którzy związani byli z rodziną Tolkienów w Gdańsku, byli chrzestnymi dzieci Michaela i Christiana Tolkienów.  

Fragment niesamowitej książki Moellera z 1601 o modzie gdańszczanek - tutaj

Kuśnierze gdańscy 1710-1766, AP Gd. 300, 60/6
Kuśnierze gdańscy 1733–1791, AP Gd. 300,60/8
Osoby, które były chrzestnymi dzieci Michaela i Christiana Tolkienów

Daniel Gottschalck (syn Daniela), 1710
Daniel Zacharias (syn Martena), 1711
Tobias Borckenhagen (syn Timothei), 1711
Aegidius Wolff (syn Augustusa), 1711
Benjamin Henschel (syn Samuela), 1712
Johann Bartsch (syn Dominika, mieszczanina i kupca), 1712
Dominic Bartsch (syn Dominika, mieszczanina i kupca), 1713
Gabriel Bolgrin (syn Gabriela), 1715
Friedrich Koltz (syn Friedricha), 1716
Christian Steinberg (syn Petera Magnusa), 1717
Nathanael List (syn Christopha), 1718
Christian Probst (syn Georga), 1719
Christian Schultz (syn Hansa), 1719
Johann Viritz (syn Andresa), 1719

Benjamin Gottschalck (syn Daniela), 1720
Johann Carl Jancke (syn Hansa), 1722
Johann Schmidt (syn Johanna), 1724
Daniel Viritz (syn Andresa), 1725
Tobias Letass (syn Tobiasa), 1726
Christian Bolgerin (syn Gabriela), 1728
Benjamin Arbeiter (syn Daniela), 1729
Daniel Zacharias (syn Johanna), 1729 (od 1724 kupiec)

Nathanael Probst (syn Gabriela), 1730
Abraham Stubbe (syn Heinricha), 1730
Christian Schmidt (syn Johanna), 1731
Benjamin Jancke (syn Hansa), 1733
Gottfried Zander, 1733, z Passenburg (Prusy), opłata 100 f. (p. )
Johann George Schultz (syn George), 1734
Samuel Andreas Henschel (syn Benjamina), 1735
Salomon Rahtcke, 1736, z Gdańska, opłata 100 f. (p. 11)
Christian Neidemann, 1736, z Gniewu (Meve), opłata 100 f. (p. 13)
Johann Daniel Bartsch (syn Dominika), 1738
Johann George Bartholomai, 1738, z Oettingen (Bawaria), opłata 200 f. (p. 17)
Jacob Honigke, 1738, z Morąga (Prusy), opłata 300 f. (p. 17)
Johann George Rohn, 1739, z Rötha k. Lipska (Saksonia), opłata 100 f. (p. 22)

August Karsburg, 1740, z Friedland (Wielkopolska), opłata 300 f. (p. 23)
Marten Wilcke, 1740, z Falkenburg (Nowa Marchia), opłata 200 f. (p. 24)
Michael Tollkühn, 1742, z Kreuzburg (Prusy), opłata 400 f. (p. 30)
Gottlieb Steger, 1742, z Augsburga, opłata 100 f. (p. 31)
Johann Gottlieb Schmidt (syn Gerge), 1743
Salomon Szybrowski, 1745, z Klein-Bürgerwallen k. Gdańska, opłata 100 f. (p. 36)
Rudolph Lorenz (syn Rudolpha), 1745
Niclas Schwarz (syn Georga), 1747
Adam Burchardt, 1748, ze Storkwitz k. Lipska (Saksonia), opłata 100 f. (p. 42)
Johann Jacob Übelin (syn Nicolausa) 1749, z Gdańska

Benjamin Hirsch (syn Bartholomeusa), 1751
Johann Schmidt (syn Johanna), 1751
Andreas Tellmann, 1752, z Gdańska, opłata 100 f. (p. 54)
Gottlieb Ulrich, 1753, z Wonnenberg/Ujeściska k. Gdańska, opłata 300 f. (p. 54)
Michael Riemer, 1753, z Liepstadt (Prusy), opłata 100 f. (p. 55)
Benjamin Martens, 1754, z Gdańska, opłata 200 f. (p. 58) – być może herrnhut!
George Musig, 1754, z Kolckewitz k. Cottbus (Dolna Saksonia), opłata 100 f. (p. 58)
Ephraim Viritz (syn Johanna), 1754
Benjamin Linck, 1755, z „Grosse Molle” k. Gdańska, opłata 100 f. (p. 62)
Christian Gottlob Wolff, 1756, z Meseritz (Wielkopolska), opłata 200 f. (p. 63)
Nicolas Übelin (syn Nicolausa), 1757, z Gdańska
Johann Gartner (syn Johanna), 1757
Nathanael List (syn Nathanaela), 1757
Andreas Heyn, 1759, z Malborka, opłata 100 f. (p. 72)
Daniel Matthies (syn Daniela), 1759

Jacob Matthies (syn Daniela), 1760
Johann Heinrich Oyer (syn Johanna Friedricha), 1760
Johann Christoph Ohmer, 1760, z Weissenfels (Saksonia), opłata 200 f. (p. 79)
Michael Adam Karsch, 1760, z Elbląga, opłata 500 f. (p. 79)
Johann Daniel Strauss, 1760, z Gdańska, opłata 100 f. (p. 79)
Andreas Uebelin (syn Nicolausa) 1762, z Gdańska
Johann Friedrich Oyer (syn Johanna Friedricha), 1763
Johann Theodor Viritz (syn Daniela), 1764
Johann Lorenz Erdmann (syn Lorenza), 1764
Carl List (syn Nathanaela), 1765
Martin Jantzen, 1765, z Królewca (Prusy), opłata 100 f. (p. 97)
David Eichhorn, 1766, z Kirchheim (Saksonia), opłata 100 f. (p. 101)
Benjamin Hensel (syn Samuela Andreasa), 1766
__________________________


Dodane 29 lipca 2018

Prawdopodobnie cała dokumentacja cechu kuśnierzy zaginęła w ogniach 1945 roku (bo nie została złożona w Archiwum Miejskim). Dlatego tym cenniejsze są takie oto dokumenty jak poniżej. W czasie kwerendy w Archiwum Państwowym w czerwcu 2018 przejrzałem dokumentację spod sygnatury APGd. 300,18/7 ("Sprawy Garnizonu"). Mamy tam wezwanie z 1734 do werbunku młodych mężczyzn, którzy służyli jako czeladnicy w poszczególnych cechach. Cech kuśnierzy wydał bardzo dokładny raport na temat mistrzów kuśnierskich i ich uczniów wraz z adresami warsztatów! Nie ma tu Michaela Tolkiena, który był czeladnikiem w latach 1724–1727, a obywatelstwo rzemieślnicze uzyskał dopiero w 1742 roku. Niewykluczone jednak, że w czasie działań obronnych 1734-1735 i on, i jego brat Christian byli w Gdańsku zmobilizowani.

Dokument wygląda tak:

s. 123

s. 124

s. 125
Oto, co udało mi się wynotować (pogrubieniem zaznaczam kuśnierzy, którzy znani są z historii rodzinnej Tolkienów):

1. Mistrz Gabriel Bolgrin, Breite Gasse, 2 czeladników: Johann Liesner, Friedrich Wolcki
2. Mistrz Johann Schmidt, Breite Gasse, 1 czeladnik: Michel Frese [?]
3. Mistrz Christian Zacharias, Breite Gasse, 1 czeladnik: Christian Neidemann
4. Mistrz Gottfried Gramman [?], Nonnen Gasse [?], 1 czeladnik: Johann George Bartholom
5. Mistrz Gottfried Holtz, Breite Gasse, 1 czeladnik Michael Häder [?]
6. Mistrz Tobias Wilcke, Breite Gasse, bez czeladników
7. Nathanael List, Breite Gasse, 1 czeladnik: Johann ErdmannWolframm
8. Daniel Matthies, Breite Gasse, 1 czeladnik: Christoph Gorlitzicki [?]
9. Johann Zacharias, Breite Gasse, 2 czeladników: Gottfried Albrich, Martin Wilcke
10. Gabriel Wobst, Erste Damm, brak czeladników
11. Daniel Gottschalk, Breite Gasse, brak czeladników
12. Gabriel Jonass, Tobias Gasse, brak czeladników
13. Emanuel Bün [?], Breite Gasse, 2 czeladników: Jacob Röhl, Gregorius Gedlose [?]
14. Jacob Breitegam [?], Langgarten, brak czeladników
15. George Gertner [?], .... [?], brak czeladników
16. Nicolas Übelin, Breite Gasse, 1 czeladnik: Gottlieb Götz
17. Heinrich Stobbe, Breite Gasse, brak czeladników
18. Andreas Strassburger, Fecht Schule, brak czeladników
19. Christian Wegener, Heilgangeshoff [?], brak czeladników
20. Michael van Künert, "wohnt bei seinen hause" [?], brak czeladników
21. Christoph Schüller, Tobias Gasse, brak czeladników
22. Andreas Böncke [?], Junker Hoff [?], 2 czeladników: Daniel Böncke, Adam Burchart
23. Martin Krätzmer, Altstädtischer Graben, 2 czeladników: Samuel Chidder [?], Andreas Jeger
24. Johann Engel, Breite Gasse, 1 czeladnik: Michael Johann Engel
25. Aegidius Wulff, Altstädtischer Graben, brak czeladników
26. Christian Seliger [?], Kamst Gasse, brak czeladników
27. Benjamin Hensel [?], Schumacher Gasse, brak czeladników
28. Rudolf Lorentz, Fischerthor [?], brak czeladników
29. Samuel Z...cke, Fischerthor [?], brak czeladników
30. Johann Viritz, Breite Gasse, brak czeladników
31. Christian Schultz, Breite Gasse, brak czeladniów
32. Benjamin Gottschalck, Ander Damm [2te Damm], brak czeladnika
33. Christian Just [?], Häcker Gasse, 1 czeladnik: Christian Seuß [?]
34. Johann Carl Jancke [?], Fischerthor [?], brak czeladników
35. Daniel Viritz, Breite Gasse, 2 czeladników: Christoph Lang, Johann Schubert [?]
36. Bartholomaus Hirsch, Breite Gasse, 2 czeladników: Ephraim Schwiedersky, Jacob... uside [?]
37. Tobias Lötas [lub Löfas], Breite Gasse, brak czeladników
38. Christian Bolgrün [Bolgrin], Alten Roß, brak czeladników
39. Benjamin Arbeiter, Breite Gasse, 1 czeladnik: Johann Schultz
40. Daniel Zacharias, Breite Gasse, 2 czeladników: Johann B... [?], Augustus K...burg [?]
41. Nataniel Wobst, Damm, brak czeladników
42. Johann Wenslau, 1ste Damm, brak czeladników
43. Simon Steffen, Breite Gasse, brak czeladników
44. Abraham Stobbe, Breite Gasse, brak czeladników
45. Gottfried Stobbe, Breite Gasse, 1 czeladnik: Daniel Weinert
46. Christian Schmidt, Lang... [?] Gasse, brak czeladników
47. Lorenz Ehrmann, Andere [2te] Gasse, brak czeladników
48. Friedrich Oyer, Breite Gasse, brak czeladników
49. Johann Rohn, Kalen [Kalk?] Gasse, 2 czeladników: Benjamin Saur [?], Daniel Bartz
50. Gottfried Zander, Lang... [?] Gasse, brak czeladników

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza