sobota, 30 grudnia 2017

Wpis do księgi obywatelskiej: Christian Tolkien (1784)

Can you check my transcription, please? This is Christian Tolkien (1762–1821), an antiquarian.

Czy możecie, proszę, sprawdzić, czy dobrze to przepisałem? To Christian Tolkien (1762–1821), antykwariusz.


1784

Jul. 8 Christian Tollkühn
Fil.[ius] Michael Tollkühn auf einen Arbeitsmann

cum reservatione* seines Vaters Bürgerrecht
auf einen Handwerksmann vid. V. 8.**

_________________
* Z zastrzeżeniami / With reservation
** Czy chodzi o tom 300,60/8? Ósmy tom w kolekcji ksiąg obywatelskich?

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza